اصول طراحی نمای ساختمان : معمارانه فکر کنید

این نما از سه جزء عایق، مسلح کننده و پوشش نهایی تشکیل شده است. بطوریکه نماهای تمام شیشه از دوران معماری مدرن به عنوان پوشش ساختمان ها به کار می رفتند. طراحی نمای ساختمان با سرامیک یکی از ایدههای عالی برای انتخاب متریال است. شما میتوانید با توجه به سبک ساختمان، سرامیکها را در طرحها و رنگهای متفاوت و قیمت مناسب تهیه کنید. پس سعی کنید سبک های طراحی نمای ساختمان را بشناسید. حال که از اهمیت نمای ساختمان مطلع شدهاید، باید سبکهای آن را نیز بشناسید.

هرچند استفاده از متریالهای دیگر نیز ایده خوبی خواهد بود. زیرا ملات ماسه سیمان پشت سنگ به داخل این سوراخها نفوذ کرده و مانع جدا شدن آن از نما میگردد. در مورد سایر سنگها با سطوح صیقلی برای جلوگیری از جدا شدن از نما و سقوط آنها را توسط ابزاری به دیوار محکم می کنند.

یک نمای خلاقانه و زیبا، جدا از بحث نمایش ساختمان، می تواند به عنوان یک اثر معمار ی شاخص و جاودانه نیز شناخته شود. معمولا سلیقه اکثر کارفرماها سبک کلاسیک است که البته باید به بودجهشان نیز توجه کنند. همانطور که لباس، اطلاعاتی از هر فرد را به دیگران منتقل میکند؛ نمای ساختمان نیز اطلاعاتی از قبیل: سبک، ساختار، مصالح بهکار رفته شده، خلاقیت طراح و اطلاعاتی از این دست را به دیگران انتقال میدهد.

بهتر است برای طراحی نمای ساختمان از افراد مجرب و با تجربه استفاده کنیم تا یک نمای ماندگار و زیبایی را برای ساختمان خلق کنیم. معمولا با در نظر گرفتن یک عنصر شاخص، توازن و تعادل کمرنگ تر شده و از همین رو بخش مورد نظر در مرکز توجه قرار می گیرد. باید به این نکته توجه کنید که طراحی نمای یک ساختمان، تاثیر ویژهای بر روی نمای شهر و محله دارد. همچنین این نما عایق صوتی و حرارتی بوده و بر روی کلیه سطوح نصب شده و دوام بسیار زیادی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید