بهترین سنگ نمای ساختمان در ایران

اگر به نمای ساختمانی واحد بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمان ها فکر شود همگونی نمای شهری در کلیت از میان می رود. اگر به دنبال نمای ساختمان زیبا هستید باید به خاطر داشته باشید که هماهنگی ساختمان شما با منظر شهری و زیبایی ساختمان میافزاید. کارفرمایان میدانند که اگر از مصالح بومی استفاده کنند، هزینهی حملونقل از مناطق دور را پرداخت نمیکنند.

انتخاب نوع مصالح برای نمای ساختمان و انتخاب سبک طراحی به عوامل مختلفی بستگی دارد مانند اقلیم، فرهنگ، مصالح بومی و همجواریها. برخی از نمای ساختمان غولهای فناوری و تکنولوژی امروزه چنان حیرتآور هستند که از همان نگاه اول قدرت و صلابت به ذهن بیننده متبادر میشود. در این بخش قصد داریم مجموعه ای از ۲۰ مدل طراحی نمای ساختمان ۳ تا ۵ طبقه به سبک های مدرن و کلاسیک را معرفی نماییم. نمای سیمان سفید ساده با قاب پنجره های رنگی که در عین سادگی زیبا و ارزان می باشد. همان طور که قبلاً هم اشاره کردیم، سنگ های طبیعی در طیف های رنگی وسیع و مختلفی وجود دارند.

ابعاد پنجره ها و تناسب طول و ارتفاع آن ها هم در زیبایی نمای خارجی ساختمان و هم در نمای فضاهای داخلی تأثیرگذار است. 1. نمای ساختمان نقش عایق حرارتی دارد و در بهینهسازی مصرف انرژی تأثیرگذار خواهد بود. نمای ساختمان بهعنوان یک جداره مضاعف روی بدنه خارجی ساختمان اجرا میشود و میزان هدر رفتن انرژی را کاهش میدهد.

نماهای مختلف ساختمانی با توجه به ساختمانهای همسایه و رعایت منظر شهری برای رسیدن به نمای ساختمان زیبا طراحی میشوند. معروف است. بنابراین برای ساخت نما باید به اینکه در کدام شهر و با چه فرهنگی زندگی میکنید توجه داشته باشید. در ساختمانهای بلند عناصر باریک برتری خود رانشان میدهند. این ساختمان با طراحی منحصر به فرد خود در بافت شهری تهران، متمایز و شاخص به نظر می رسد. نمای ساختمان درعینحال که با ساختمانهای مجاور هماهنگ است، میتواند بهصورت شاخص و منحصربهفرد جلوه گری کند. زمانی که معمار ساختمان نمای بیرونی را طراحی می کند، باید به عوامل متعددی نیز توجه داشته باشد تا بر مبنای اصول و استاندارد های لازم طراحی صورت بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید