بهترین و مناسب ترین نمای ساختمان کدام است؟

مصالح ساختمانی همگی دارای منافذی می باشند که قابل دیدن نیستند اما آب و رطوبت به خوبی در خود جذب می کنند. عایق های تولید شده با تکنولوژی نانو موجب عدم نفوذ آب و رطوبت به ذرات سطوح مختلف می شوند و به این ترتیب موجب آب بندی سطوح می شود.

استفاده از شیشه های بازتابی در نماهای شیشه ای ساختمان های همجوار بزرگراهها و شریان های اصلی عبوری شهر مزاحم برای رانندگان است.به نحوی طراحی ساخته شود که تمام سطوح خارجی و نمای آن دربرابر عوامل جوی متعارف درمنطقه اقلیمی و جفرافیایی مورد نظر، مانند یخبندان، کج باران، تابش آفتاب، هوازدگی و نفوذ گازهای مضر مقاومت کافی داشته باشد.

ساختمان باید طوری طراحی و اجرا شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تاسیسات و سایر الحاقات تمام سطوح نمایان آن و همچنین تناسبات حجم ساختمان، از نظر رعایت الزامات مربوط به ارتفاع آن، اندازه و شکل جداره های نورگذر و پنجره ها،پیش آمدگی ها، فضاهای نیمه باز مانند بالکن ها و … تمام سطوح خارجی نمایان و قابل دیدن ساختمان باید با مصالح و روش های مناسب ایمن، بهداشتی و بادوام و با رعایت مقررات نماسازی شود. روش های متفاوتی برای آب بندی ساختمان ها وجود دارد ولی امروزه استفاده از عایق های تولید شده با تکنولوژی نانو بسیار گسترش پیدا کرده است.

یکی دیگر از نماهای ساختمانی که بسیار شیک و زیبا می باشد و قابل استفاده در انواع ساختمان ها اعم از مسکونی و تجاری است، نمای شیشه ای می باشد. اگر در سطح شهر دقت نمایید نمای ساختمان ها آنجا از هم متمایز می شوند که پنج سال از ساخت آن ها گذشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید