درباره ناهار خوردی – مشرق نیوز

البته از همان ابتدا رسانههای خارجی اصل ماجرا را وارونه روایت کردند؛ گویی رئیسی در پاسخ به گلایههای یک تولیدکننده چنین گفته است. ». ولی در اصل این فیلم تقطیع شده گزارش ویدئویی گروه رسانه ای رئیس جمهور است. رمز ناهار خوردی و مواردی شبیه به این در احساس خطر دشمن از “محبوبیت” است. طبیعی است که محبوبیت جمع کند. به گزارش بازیکوش سید ابراهیم رئیسی، ظاهرا در سفر استانی رئیس جمهور و همراهانش به استان گیلان، در دیدار با یک اپراتور مرکز ارتباطات مردمی (سامد) که در حال طرح مشکلات کارآفرینان و تولیدکنندگان است گلایههایی را مطرح می کند که ابراهیم رئیسی در پاسخ به او می پرسد: به شما ناهار دادند اینجا؟

اختصاصی حکایت گیلان |فیلمی در شبکه های اجتماعی از سفر سید ابراهیم رئیسی به گیلان پخش شده که ظاهرا وی در پاسخ به بیان دغدغهها و مشکلات یک تولیدکننده میگوید: «ناهار دادن به شما؟ تا حدی که حتی پرسش « ناهار خوردید » به ترندی برای انواع اتفاقات در شبکه های اجتماعی تبدیل شده است. این فیلم بلافاصله به سوژه شبکه های اجتماعی تبدیل شد و بسیاری از افراد نهار خوردن یا ناهار نخوردن اپراتور را امری بی ربط به دغدغه های شخص مطالبه کننده دانستند. ویدئویی از گفتگوی سید ابراهیم رئیسی با یک کارآفرین در حاشیه سفر استانی به گیلان در شبکههای اجتماعی منتشر شده که وی در پاسخ به بیان دغدغهها و مشکلات یک تولیدکننده میگوید: ناهار دادن به شما؟

این کارکرد میتواند در مقابل سیل بیامان شایعهها، اخبار و اطلاعات گمراهکننده و نادرست، اخبار جعلی و بیاساس که موجب ایجاد ترس، نگرانی و تعمیق اضطراب اجتماعی میشود، بایستد. در شرایط کنونی هر فرد و رسانهای تلاش میکند روایتی را در اذهان عمومی مطرح کند و رقابت برای دیدهشدن، زمینه را برای اخبار جعلی یا تخریبی، بیشتر فراهم میکند. امروز دیگر رسانهها در سراسر جهان علاوه بر کارکرد اطلاعرسانی، وظیفه خطیر شفافسازی اخبار و وقایع را نیز برعهده دارند؛ در واقع در کنار اطلاعرسانی، رفع ابهامها، پاسخ به انتظارات از اطلاعات درست، سازماندهی مسیری برای درک حقایق، واقعیتها و اتفاقاتی که در جامعه رخ میدهند نیز از وظایف و کارکردهای مورد انتظار از رسانههاست.

در واقع بر اساس سیاست پساحقیقت، حقیقت در درجه دوم قرار دارد و هدف اصلی، ایجاد یک دیدگاه نادرست از موضوعی است و به جای واقعیت، احساسات مورد تأکید است. اما روش دوم همزمان با ترور شخصیتی، کدگذاری ذهنی است. اما جدای از موضوع منتقدان داخلی دولت؛ چه تکنیکهایی در رسانههای جهان برای تخریب موضوع مورد نظر و رسیدن به هدف معمول است. اقتصادنیوز: حساسیت نسبت به گفتن کلمه «ناهار» از سوی رییس جمهور باعث شد فیلم دیگری از ایشان در فضای مجازی به صورت گسترده دست به دست شود که در مورد ناهار خوردن صحبت میکند!

دیدگاهتان را بنویسید