درباره ناهار خوردی – مشرق نیوز

از سویی با سفرهای استانی مستمر، مدل مدیریتی جدیدی را رقم زده است که ثمرهاش وحدت است. از سویی با سفرهای استانی مستمر، مدل مدیریتی جدیدی را رقم زده است که ثمره اش وحدت است. با این حال با توجه به اینکه این شخص در حال بیان مطالبات خودش نیست و صرفاً در حال بیان مشکلات دیگران است و احتمالاً خودش گلایه خاصی را از وضعیت خود مطرح نکرده است میتوان احتمال داد که پرسش ناهار خوردید رئیسی دچار حاشیههایی بیش از آنچه لازم بوده شده است و این به خاطر سابقه ویدیوهای قبلی، چیز چندان عجیبی نیست.

البته از همان ابتدا رسانه های خارجی اصل ماجرا را وارونه روایت کردند؛ گوئی رئیسی در پاسخ به گلایه های یک تولید کننده چنین گفته است. البته از همان ابتدا رسانههای خارجی اصل ماجرا را وارونه روایت کردند؛ گویی رئیسی در پاسخ به گلایههای یک تولیدکننده چنین گفته است. یک بار گفتند 6 کلاس سواد دارد. یکبار گفتند ۶ کلاس سواد دارد. یکبار گفتند 6کلاس سواد دارد.

هویتی نیز گونههای مختلف دارد مثل هیولاسازی، انسانزدایی و بزرگنمایی و غیره. هویتی نیز گونه های مختلف دارد مثل هیولاسازی، انسان زدایی و بزرگنمایی و غیره. مثل تروریست خواندن جمهوری اسلامی در رسانه های غربی. به گزارش مشرق، محسن مهدیان فعال رسانهای در کانال تلگرامی خود نوشت: مدتی است گفت وگوی رئیسی با کارمند ریاست جمهوری بهانه استهزا در برخی رسانه ها شده است. رسانه امروز دیگر یک ابزار فقط اطلاعرسان یا آگاهیبخش نیست، بلکه میتواند خلق کند، تغییر دهد، نابود کند، رسانه میتواند بحرانها را از گردنههای صعب عبور دهد یا میتواند موضوعهای کوچک را به بحرانهای بزرگ تبدیل کند؛ بنابراین تعیین نسبتها در جامعه شبکهای چه جهت صیانت از مخاطبان و چه در راستای سیاستگذاری رسانهای ضرورتی لازم است.

» به کلیدواژهای هدفمند برای انتقاد دولت در بخشهای مختلف تبدیل میشود؛ از حوزه دیپلماسی گرفته تا حوزههای داخلی. کدگذاری ذهنی، نظام تداعی فرد را درگیر می کند تا ارزیابی ها وپیش داوری ها نگرش فرد را تغییر دهد. فرد با نظام تداعی هایش مسائل را تحلیل می کند. روزنامه همشهری در مطلبی به بازتاب گفتگوی رئیسی با کارمند ریاستجمهوری که تحت عنوان «ناهار خوردی» معروف شده واکنش متفاوتی نشان داد و از آن دفاع کرد. رسانههای بیگانه هر روز با هدف سوژهسازی و تضعیف افکارعمومی در ایران به یک موضوع حمله میکنند؛ یک روز توافقنامه با چین را هدف حملات هدفمند قرار میدهند و در این مسیر در روزی که سال نوی چینی است و طبق رویدادهای مرسوم بینالملل، پرچم چین کنار پرچم ایران، با نورپردازی روی برج آزادی نمایش داده میشود، آن را مورد شماتت قرار میدهند، در حالی که این آداب بینالمللی در کشورهای مختلف اجرا میشود.

دیدگاهتان را بنویسید