سراسیمگی در سیمای شهر یک پدیدهٔ جدید می باشد

به طوری که شیشه ی ساده در قسمت داخلی ساختمان و شیشه های رنگی در جداره ی بیرونی به کار برده شوند. انعطاف پذیر بودن : متریال هایی که در نما کاربرد دارند باید خاصیت انعطاف پذیری داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی ایجاد اشکال هندسی متنوع که امروزه در ساخت بناهای مدرن مرسوم شده است باشد .

توجه به تابلو خور بودن نمای ساختمان اداری نیز بسیار اهمیت دارد. 5. قاب پنجره و اجزای نما در صورت همرنگ بودن با نمای اصلی (زمینه) مجاز می باشد. معاون فنی و عمرانی استاندار آذربایجانشرقی گفت: در همه کشورها از بین آثاری که در طول سالیان گذشته ساخته شده تنها چند مورد آنها را مطرح میکنند که ارتباط مستقیم با هویت آنها دارد. از نظر دوام نما, پایداری (که تنها به معنی پایداری سازه ای نیست) مفهومی بسیار فلسفی و بزرگ است که همه مهندسان در قسمت های مختلف با آن درگیر هستند. 6. در محدوده ای که نما در تماس با انسان خواهد بود، از مصالحی که احساس عکس العمل منفی در انسان ایجاد می کند مانند فلز و اجسام شکننده یا برنده پرهیز شود.

نمای شیشه از مزایایی مانند سرعت اجرایی کار، قابلیت ترکیب با سایر مصالح، ترمیم سریع، تنوع در رنگ و ابعاد برخوردار است. نمای کامپوزیت نسبت به سایر مصالح دیگر خیلی سریع نصب و مونتاژ می شود و در یک بازه ی زمانی کوتاه تحویل مشتری داده می شود و همین عامل باعث شده که بر قیمت نهایی نما نیز تاثیر بگذارد. مد نظر قرار گیرد.استفاده از کامپوزیت برای نماهای مسکونی توصیه نمی شود.

دست انداز پنجره هایی که به حیاط مشرف هستند چنانچه تا 20 سانتی متر در نظر گرفته شود بسیار زیباتر است از پنجره هایی که دست انداز آن ها 60 سانتی متر در نظر گرفته می شود. اگر به نمای ساختمانی واحد بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمان ها فکر شود همگونی نمای شهری در کلیت از میان می رود.

دیدگاهتان را بنویسید