طراحی نمای ساختمان چقدر مهم میباشد؟

نمای شیشه ای پیوسته: به نمای شیشه ای اطلاق می گردد که دارای سطوحی از شیشه باشد، بطوریکه در تقسیم آن به ۲۰ متر مربع و بیشتر، جداکننده ای با مصالح دیگردر بین نباشد. نمای شیشه ای نمایی که دارای پوشش حداقل ۶۰ درصد از شیشه باشد، و به دو دسته نمای شیشه ای پیوسته که دارای سطوحی از شیشه بطوریکه در تقسیم آن به ۲۰ مترمربع و بیشتر، جداکننده ای با مصالح دیگردر بین نباشد.و نمای شیشه ای ناپیوسته سطوحی ازشیشه بطوریکه درتقسیم آن به ۲۰ مترمربع و بیشتر جداکننده هائی با مصالح دیگر وجود داشته باشد، تقسیم میشود.

اگر ملک شما در گذر خیابان واقع است با ملکی دیگر که در کوچه ای با عرض کمتر قرار گرفته تفاوت دارد. اگر به نمای ساختمان واحدی، بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمانها فکر شود، همگونی نمای شهری در کلیت از بین میرود. اگر طرفدار طرحهای جذاب و اصیل هستید، طراحی نمای ساختمان با سنگ و آجر را امتحام کنید. 7 اصل طراحی نمای ساختمان که باید بدانید.1. نمای شیشه ای ناپیوسته: به نمای شیشه ای اطلاق می گردد که دارای سطوح شیشه ای باشد که در تقسیمات ۲۰ متر مربعی آن، جداکننده هائی با مصالح دیگر وجود داشته باشد.

انتخاب نوع، تعداد لایه ها و ضخامت شیشه باید مطابق با مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ملی ایران صورت پذیرد. صارمی با اشاره به ضوابط و توصیههای عام نماهای ساختمانی شهر تهران گفت: به منظورهویتبخشی به شهر و از بین بردن خلأ قانونی موجود برای طراحی نمای ساختمان ها، راهبردها و راهکارهای ساماندهی نماهای عام شهری تهیه و تدوین شده است، ضمن اینکه تدوین و ارائه ضوابط عام نما برای ساختمانهای شهر تهران در بندهای ۹-۱۶ و ۱۸-۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب سال ۹۱ در قالب مهمترین عوامل تأثیرگذار در نمای ساختمانها و احکام سلبی(الزامات)، ایجابی (اقدامات) و توصیهها ارائه شده که می بایست مورد توجه مالکین، طراحان، تصویب کنندگان طرحها و ناظران قرار گیرد.

ساختمان باید طوری طراحی و اجرا شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تاسیسات و سایر الحاقات تمام سطوح نمایان آن و همچنین تناسبات حجم ساختمان، از نظر رعایت الزامات مربوط به ارتفاع آن، اندازه و شکل جداره های نورگذر و پنجره ها،پیش آمدگی ها، فضاهای نیمه باز مانند بالکن ها و … مصالحی از جمله بتن، سیمان، موزاییک، کاشی، آجرنما، سنگ نما همگی با قرار گرفتن در معرض بارش باران یا برف دچار شوره زدگی، رنگ پریدگی و سایر تخریب ها خواهند شد. مصالح ساختمانی همگی دارای منافذی می باشند که قابل دیدن نیستند اما آب و رطوبت به خوبی در خود جذب می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید