نمای بیرونی ساختمان

در این مقاله بطور گسترده با انواع رنگ نمای ساختمان و ویژگی های هر یک آشنا خواهیم شد تا بتوانید مطابق با معیارهای گزینشی خود به خرید انواع رنگ نما بپردازید. مهندسین معمار بیشترین تمرکز خود را بر روی مرحله دوم یعنی مرحله آهن کشی نمای ساختمان قرار می دهند زیرا این مرحله بخش زیرسازی را شکل می دهد و نمای ساختمان در نهایت بر روی آن اجرا می شود.

نمای ساختمان یکی از مولفه های اصلی هر ساختمانی به حساب می آید چرا که هر فردی در ابتدای برخورد با یک ساختمان با نمای آن به عنوان مولفه ای شاخص که باید با اصول معمارانه و زیبایی شناسانه طراحی شود، رو به رو می شود.در اکثر ساختمان های مسکونی معمول توجه بسیار کمی به این موضوع می شود و نماهایی که طراحی شده اند بدون توجه به عوامل زیبایی شناسانه و معماری و همجواری های اطراف ساختمان شکل گرفته اند.اما مهندسین مشاور بیم با رویکردی اصولی و باتوجه به مولفه های اصلی به طراحی نمای ساختمان ها می پردازند.در این راستا ما مولفه هایی از جمله اقلیم و جهت تابش نور خورشید، همجواری ها،نیاز های کارفرما، کاربری ساختمان،نیازهای کاربران نهایی و ساکنین یک ساختمان را به عنوان عوامل مهم در طراحی نمای ساختمان در نظر می گیریم.

این سنگ یکی از پر کاربردترین سنگ ها در دنیا است و یک متریال بسیار محبوب برای دیوارهای داخلی و نمای خارجی به حساب می آید. چرا «خدمت از ما» را برای طراحی نمای ساختمان انتخاب کنم؟ همان طور که می دانید محیط های آزاد بیشترین تنش را نسبت به نواحی سرپوشیده دارند و به مرور می توانند منجر به خوردگی و فرسایش سطوح شوند. این پیشرفت به نوعی بوده که رنگها دیگر تنها یک پوشش برای زیبایی نیستند بلکه می توانند به عنوان عایقهای رطوبتی و حرارتی نیز عمل نمایند.

به طور کلی رنگ هایی که قابلیت بکارگیری در فضای باز را دارند عبارتند از رنگ آلکیدی، آکریلیک، سیلیکون، رنگ های روغنی، رنگ آکریلیک – سیلیکون، ترکیبات سیلیکات، پلی سیلیکون، رنگ پایه سیمان که غالباً برای سه گروه سطوح بتنی، چوبی و یا فلزی مورد استفاده قرار می گیرند. در اینجا روشهای اجرایی رنگهای نما و انواع شناخته شده آن را به اختصار بیان خواهیم نمود.

دیدگاهتان را بنویسید