پاریس میتواند مستقل از سیاستهای واشنگتن شود؟

هادی خزاعی در یادداشتی می نویسد: مصادف شدن بخش اعظم سالهای ریاست جمهوری مکرون (از ۱۴ می۲۰۱۷ تا ژانویه ۲۰۲۰) بر فرانسه با سالهای حکومت ترامپ بر آمریکا با توجه به رویکرد سیاسی و اقتصادی ترامپ مبتنی بر یکجانبهگرایی و صرفاً در جهت تأمین منافع اقتصادی آمریکا که بعضاً هزینههای اقتصادی فراوانی نیز برای برخی از کشورهای اروپایی ازجمله فرانسه در پی داشت بر رویکرد مکرون در قبال تحولات ایران تاثیرگذار بود. در این زمینه، آموزه «آمریکا اول» که لزوم توجه فزاینده به آمریکاگرایی در برابر جهان گرایی را تجویز می کرد؛ پی آمدهای مهمی را برای اقتصاد این دولت، روابط اقتصادی با دیگر دولت ها به ویژه چین، اروپا و اقتصاد جهانی به همراه داشت.

روش پژوهش این مقاله نیز مبتنی بر روش جامعه شناسی تاریخی و استفاده از منابع مکتوب و مجازی می باشد. سؤال اصلی مقاله این است که «با توجه به مواضع ترامپ، تحولات منطقه ای، جهانی و رویکرد بازیگران ذی ربط، چشم انداز بحران اتمی کره شمالی تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا چگونه است؟

با توجه به عدم اعتماد شدید متقابل، بعید است که گفت وگوهای هسته ای به توافق بیانجامد و مناقشه هسته ای ایران را حل کند. در پی روی کار آمدن دونالد ترامپ، سیاست خارجی آمریکا با جهت گیری نوآورانه ای به ویژه در ارتباط با اقتصاد بین الملل روبرو شد.

شورشیان وحشیانه میتازند و برای نخستین بار در داخل ساختمان کنگره، پرچمی را در هوا میچرخانند که نماد نژادپرستی، دودستگی، نفاق و جنگ داخلی است؛ نمادی است که میخواهد آمریکا را نابود سازد و ما را از هم بپاشد. ارزش سهام شرکت دیجیتال ورلد اکوئیزیشن که طراح نرم افزار شبکه اجتماعی ترامپ موسوم به تروث بوده، رشد چشمگیری داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید