پاریس میتواند مستقل از سیاستهای واشنگتن شود؟

اگر مبالغه به حساب نیاید، آوردند چوبه دار بر پا کردند تا معاون رئیس جمهور آمریکا را دار بزنند. از پرچمهای آمریکا که روی میله نصب بود به عنوان سلاح و نیزه استفاده کردند. به نظر می رسد دولت ترامپ به دلیل ایجاد شکاف های سیاسی و ساختاری در داخل آمریکا و بی توجهی به بنیان های تاریخی نظام بین الملل و سیاست خارجی آمریکا در تأمین اهداف و منافع آمریکا با موانع و مشکلات بزرگی روبرو شده و ناگزیر به تعدیل در مواضع اعلامی خود در سیاست خارجی خواهد شد. یافته های مقاله نشان می دهد که در سه سطح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی می توان تعارضات دو کشور را در مقطع مذکور دسته بندی کرد.

در مقام فرضیه و پاسخ، اشاره می شود که سیاست خارجی ترامپ، الگویی جدید از محافظه کاری را در پرتو تجمیع دو طیف «محافظه کاری ملی گرایانه» و «محافظه کاری واقع گرایانه» ارائه و نمایندگی می کند که از لحاظ فلسفی، روانشناسانی و سیاسی «محافظه کار» است؛ یعنی به دنبال آن است که چیزی واقع گرایانه (برتری نظامی و پایگاه تولیدی) و آرمان گرایانه (حق حاکمیت و استثناگرایی) را حفظ و تقویت کند و همزمان، بر راهبرد «اول آمریکا»، نفی مسئولیت های بین المللی، کاستن از تعهدات نظامی در قبال متحدین و کاربستِ یک جانبه گرایی پایبند بماند.

یافته های مقاله نیز نشانگر این مسئله است که ناکامی های ترامپ در اقناع جمهوری اسلامی به انعقاد قراردادی جدید و نیاز به یک دستاورد مهم برای موفقیت در انتخابات پیش و روی این کشور، در نهایت مبادرت به ترور سردار سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمود. پس از این که او جیمز کومی ادارهکننده افبیآی را اخراج کرد، رابرت مولر به عنوان مشاور ویژه حقوقی برای تحقیق در خصوص مداخله روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ و پیوندهای احتمالی بین نزدیکان ترامپ و روسیه و هر مسئله مرتبط منصوب شد.

رئیسجمهور روسیه در پاسخ به درخواست کمک نظامی سران منطقه جداییطلب شرق اوکراین، دستور عملیات ویژه در منطقه دونباس را صادر کرد. کپسولهای آتش نشانی به سمت سر و گردن افسران پلیس پرتاب میکنند؛ آنها را روی زمین کشیده، و لگدمال شان کردند. او در ۱۶ ژوئن ۲۰۱۶ بار دیگر رسماً نامزدی خود را برای انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری ۲۰۱۶، این بار به عنوان یک جمهوریخواه اعلام کرد. نمیخواستند بر نتیجهی انتخابات منصفانه و آزاد صحه بگذارند. برای نخستین بار در تاریخ کشورمان، یک رئیس جمهور نه تنها در انتخابات بازنده شده بود بلکه همزمان که گروهی جنایتکار حریم کنگره را نقض کردند او هم تلاش کرد از انتقال مسالمت آمیز قدرت جلوگیری کند.

دیدگاهتان را بنویسید