چرا هشتگ «نهار خوردی» سوژه شد؟

فرد با نظام تداعی هایش مسائل را تحلیل می کند. پساحقیقت به وسیله رسانهها و اکنون به وسیله فضای مجازی تقویت میشوند؛ تکهتکه شدن منابع خبری در این شبکهها، جهانی را ایجاد میکند که در آن دروغ و شایعات و دیگر شکلهای اخبار جعلی با سرعت بالایی گسترش مییابند و اعضا به یکدیگر بیشتر از منبع جریان رسانهای اعتماد دارند. به گزارش همشهری آنلاین، ایرنا نوشت: جمعه هشتم بهمنماه، سید ابراهیم رئیسی در سفر به استان گیلان، از مرکز ارتباطات مردم و دولت در رشت بازدید میکند و از نزدیک در جریان روند رسیدگی به ثبت درخواستها و مشکلات مردم استان و چگونگی پاسخگویی به این درخواستها قرار میگیرد اما ویدئوی این بازدید با عنوان دیگری در فضای مجازی و رسانههای فارسی زبان خارج از کشور بازنشر میشود و در نهایت به سوژهای در دست منتقدان و مخالفان برای حمله به دولت تبدیل میشود.

🔹پس از سوال رئیس جمهور از یکی از نیروهای مرکز ارتباطات مردمی استانداری گیلان در هفتههای اخیر مسئله “ناهار خوردی” با شوخی کاربران فضای مجازی مواجه شده است 🔹امروز فیلمی دیگر از رئیس جمهور درباره “ناهار خوردن” منتشر شده که مربوط جریان سفر رئیسی به روستاهای کهگیلویه و بویراحمد در مهرماه است و عملا فیلمی قدیمی است. حتما کارکردی در استهزاست که با بهانه و بی بهانه برای ترور شخصیت به خدمت گرفته می شود. به گزارش مشرق، محسن مهدیان فعال رسانهای در کانال تلگرامی خود نوشت: مدتی است گفت وگوی رئیسی با کارمند ریاست جمهوری بهانه استهزا در برخی رسانه ها شده است.

هر چه این پیگیریها بیشتر میشود؛ اینگونه ویدئوهای حاشیهای و انحراف از اصل موضوع نیز شدت میگیرد زیرا در فضاهای غیررسمی و تعامل راحت با مردم، گاهی زمینه تولید فیلم، افزایش یافته و احتمال شکلگیری سوژههای قابل کنایه نیز افزایش مییابد. سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری است که به مسایل جزئی نیز در کنار مسایل کلی توجه دارد؛ به عنوان مثال هنگام بازدید از محلی، به جزئیات مسایل توجه میکند، حال افرادی که در مسیر قرار دارند را میپرسد یا با آنها گپوگفت میکند که این میتواند حتی تبدیل به ابزاری برای تخریب او شود؛ اما رئیسجمهوری توجهی به مسایل کل و مشکلات کلان ندارد، این درحالی است که توجه به موضوعهای جزئی به معنای بیتوجهی به امور کلی نیست.

کدگذاری ذهنی را با برچسب گذاری هم می شناسیم. کدگذاری ذهنی، نظام تداعی فرد را درگیر می کند تا ارزیابی ها وپیش داوری ها نگرش فرد را تغییر دهد. نفوذ به ذهن تکتک افراد برای دستکاریهای ذهنی، تغییر نگرش، تغییر و تسلط بر مدل تحلیل اطلاعات در افراد، اثرگذاری بر تصمیمگیریها و اقدامات افراد، مدیریت هیجانها و احساسها و حُب و بغضها از جمله نتایجی است که در این شرایط بوجود میآید.

دیدگاهتان را بنویسید