Nature, Leeming (ed.). Kergin

آمریکا همواره مهم ترین بازیگر پرونده هسته ای کره شمالی بوده و از زمان آغاز بحران در دهه 1990 میلادی، روند فشار و تحریم در عین مذاکره با هدف خلع سلاح کره شمالی را آغاز کرده است. ایالات متحده آمریکا که از ابتدا تاکنون برنامه هستهایزدایی این کشور را در دستور کار سیاست خارجی خود در منطقه شرق آسیا قرار داده است، با روی کار آوردن دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا سیاستهای مصرانهتری را جهت خلع سلاح هستهای این کشور به نمایش گذاشت، که جملگی از تهدید و تحریم تا مذاکره و توافق در نوسان بوده است.

به همین علت است که دولت بایدن به فکر اجرای برنامه موسوم به “برنامه ب” است که شامل فشارهای دیپلماتیک بیشتر و تحریم های شدیدتر است. سیاست خارجی کشورها همواره در بطن نظام ارزشی و ویژگی های ملی حاکم بر آن ها شکل می گیرد که شکل دهنده هویت ملی آن ها به عنوان یک ملت – دولت است و در راستای تامین منافع ملی و دست یابی به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آن ها تئوریزه و عملیاتی می شود. او اقدام به چند پروژه پرریسک تجاری جنبی کرد و نام شرکت خود را به عنوان برند بر محصولات متعددی گذاشت.

ترامپ در ماههای نخست ریاست جمهوری خود، تعداد زیادی از سیاستهای باراک اوباما رئیس جمهور قبلی را برعکس کرد و سر و صدای زیادی به راه انداخت، آمریکا را از شراکت ترنس-پسیفیک و توافق پاریس خارج کرد و بخشهایی از پیمان گرمی روابط با کوبا را لغو کرد او نیل گرساچ را به دیوان عالی منصوب کرد. ازغندی، سید علیرضا (1394)، روابط خارجی ایران (دولت دستنشانده) 1357-1320، تهران: قومس.

در پاسخ به این سوال، علاوه بر طرح چهارچوب مفهومی کوتاه، عوامل موثر در شکل گیری سیاست خارجی دولت جدید آمریکا در دو سطح ملی و بین المللی طرح، اصول و رویکرد آن تشریح و راهبرد آن با توجه به تناقض ها و موانع احتمالی توضیح داده شده است. رئیس جمهور سابق آمریکا با استفاده از بحران اوکراین انتقادات علیه دولت فعلی کشورش را تکرار کرد و از زیرکی رئیس جمهور روسیه تمجید کرد. دونالد ترامپ رئیسجمهور سابق آمریکا در واکنش به تحولات اوکراین، رئیسجمهور روسیه را فردی باهوش و در عوض رهبران کشورهای غربی را احمق نامید. در دوران بایدن، روسیه به اوکراین حمله کرد.

دیدگاهتان را بنویسید