This Survey Is Based On Reports

در این مقاله پژوهشی به روش «توصیفی- تحلیلی» و با استفاده از بررسی راهبردها، اسناد امنیتی منتشر شده و همچنین تجزیه و تحلیل تصمیمات تقابلی متصدیان حوزه های مختلف دو کشور، مؤلفه های رفتار راهبردی مؤثر بر گسترش اختلافات دوسویه، تبیین می شود. این در حالی است که در دولت ترامپ، زبان بیان مسئله (شناسایی تهدیدها) و ارائه اهداف و رویکردها تغییر کرده است و در پرتو واقع گرایی اصولی و خوداتکایی ملل، استراتژی «اول آمریکا» با نفی مسئولیت های بین المللی، کاستن از تعهدات نظامی، حمایت گرایی اقتصادی و تحریم و همچنین کاربست ملی گرایی، تفاوت قابل توجهی را منعکس می کند.

ترامپ یکی از نامزدهای حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکاست.این میلیاردر آمریکایی که با اظهارات جنجالی و گاه نژادپرستانه خود، بحث و جدلهای فراوانی را در داخل و خارج از آمریکا به راه انداخته، زندگی پرفراز و نشیبی داشته است.لهجۀ غیرآمریکایی همسر سوم ترامپ در نخستین سخنرای تبلیغاتی و اتهام کپی برداری متن سخنرانی او از سخنرانی همسر باراک اوباما ، جنجال تازه ای را درباره ترامپ بر سر زبانها انداخته است. به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صداوسيما به نقل از ای پی تی ان، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر «دروغ بزرگ» دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین این کشور را دربارهی تقلب و دستکاری در نتیجهی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ به شدت محکوم کرد.

رهبران چین نگران وقوع حمله ای از سوی آمریکا در سال ۲۰۲۰ بودند. این مقاله به تجزیه و تحلیل مقایسه ای “راهبرد کلان” حاکم بر سیاست خارجی بوش، اوباما و ترامپ در بازه زمانی سال های 2000 تا 2020 می پردازد. در مقاله پیش رو ضمن معرفی ارکان اصلی حقوق بین الملل محیط زیست، رفتار ایالات متحده و تضاد معاهده ای و عرفی آن با حقوق بین الملل محیط زیست بررسی و تبعات سیاست های محیط زیستی دونالد ترامپ بر محیط زیست جهانی ارزیابی می شود. تقریبا همانطور که در طول دوران چهار ساله ریاست جمهوری او اتفاق افتاد، تهدید عفو ترامپ نشان میدهد که رئیس جمهور سابق آمریکا میان اهداف شخصی خود و منافع ملی یا حاکمیت قانون تفاوتی قائل نمیشود.

جو بایدن روز پنج شنبه در نخستین سالگرد شورش مسلحانه و یورش به ساختمان کنگره آمریکا توسط هواداران دونالد ترامپ، رئیس جمهور شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، به رقیب ناکام خود تاخت و او را مقصر حملهای دانست که تغییری بنیادین در کنگره ایجاد کرد و نگرانیهای بسیاری در سطح جهانی دربارهی آیندهی دموکراسی در آن کشور بوجود آورد. بر همین اساس و برای روشن شدن این مسأله، مقاله حاضر به این پرسش پرداخته است که «بازتاب مکتب محافظه کاری بر سیاست خارجی دونالد ترامپ، اساساً ناظر به چه سیاست ها و اقداماتی بوده است و خطوط اقدام و اصول بنیادین آن بر چه پایه هایی استوار است».

دیدگاهتان را بنویسید